top of page

Diversiteit & inclusie 

Case: Uitbreiding klantenbestand voor opleidingsbureau

The challenge: 

Deze klant wou een uitbreiding van zijn klantenbestand met meer diversiteit. 

Deze klant wou een uitbreiding van zijn klantenbestand met meer diversiteit. 

The solution:

- Dieptegesprekken en research

- Ideale doelgroep bepalen en opbouwen from scratch

- Grondige analyse van de processen

- Communicatie roadmap uitbouwen 

- Thought leadership in de sector creëren

IMG_8576.jpg
bottom of page